دلم را از صبح نديده ام.
پيش تو نيست؟
ديشب می گفت که هوای کنج اتاقت را کرده است.

/ 14 نظر / 2 بازدید
نمایش نظرات قبلی
شيما

آخه اميرجان چشم بزرگان تنگ است

لاله

دیر زمانی است دلم را آنچنان می بينم که نديدن اش بر ديدن ترجيح می دهم ... ٬ نگاه می دزدم ٬ تا نه من زخم های او ببينم و نه او اشک های من ...

اسما

امــــــــــــــــــــــير......

آدم برفی

سلام شکر ميگذره تو چطوری خوبی ؟

رها

چقدر اين کوتاه رو دوست دارم... حتما همون جاست.

فانوس

دل و دلـــبر می بــــره دلبر و دلدار کجاست ؟

هما

دل بی قرار را - سراغش را از ديگری می گيری؟؟ خودش به صد مرتبه بی قرار تر است آخر!!

آيدا

من کاملا با سايه جان موافقم!!!!شما دل هم مگه داری؟

مریم

دل کلاْ موجود بی وفائيه ! ترجيح ميده بره پيش ديگران تا بمونه پيش خود آدم !

مریم

شايد هم از اول اشتباه دادنش به آدم ! شايد فقط امانته !