زندگی

زندگی کنيد تا زنده بمانيد

/ 3 نظر / 2 بازدید
Majenta!!!

سلام...چشم زنگی ميکنيم تا زنده بمانيم...جاری باشيد!!!

hoda

مجبوريم.دست ما نيست و خود خدا هم می دونست که خود کشی رو گناه کبيره کرد وگرنه....سبز باشی.

hoda

خوشهال ميشم نظرت رو در مورد نوشتم...زندگی و اين که دروغه... بدونم.