چند وقت که حس می کنم حالم عوض شده. اصلا ديگه خودم نيستم. علتش رو هم ميشه گفت می دونم هم ميشه گفت نمی دونم. حالا علتش هرچی که هست خوشحالم. بد نيست که آدم تو زندگيش برای يک بار هم که  شده عوض بشه و يا حداقل احساس عوض شدن کنه.

اگه بشه فقط يک بار عوض بشيم معلوم ميشه که هر وقت بخواهيم و اراده کنيم می تونيم عوض بشيم يا بخوام بهتره بگم: درست بشيم آدم بشيم.

آدم شدن و آدم موندن يه حالی می ده که من و امثال من در حسرت يک لحظه از اونيم. ای کاش عشقی دربگيره و به خاطر علاقه به اون عشقم که شده يه چند روزی مجنون وار آدم بشيم. اگر عشق مجنون به ليلی و عشق ليلی به مجنون نبود نه مجنون مجنون می شد و نه ليلی ليلی.

اگر مجنون دل شوريده ای داشت                دل ليلی از او شوريده تر بی

خوشا به حال مجنون ها و ليلی ها که از عشق در گرفته بينشون نهايت استفاده رو بردن و آدميت را به نمايش گذاشتند.

/ 1 نظر / 2 بازدید
ye_bandeye_roosiyah

بسم الله الرحمن الرحيم....درک و يادگيری مسائل اعتقادی از مهمترين ضروريات است... آخرين يادداشت: اثبات وجود امام زمان(ارواحنا لتراب مقدمه فداه) از ديدگاه عقل.......التماس دعا .... يا علی.