برای شادی روح قربانيان زلزله

(( آسمان آبی ))

آسمان آبی بود

و من به سمت تو در حرکت

به يک دو راهی رسيدم

راه اول

ماندن من

رفتن يک کودک

ديدن اشک يک مادر

راه دوم

رفتن من

ماندن کودک

اولی از تو دور

دومی به تو نزديک

 انتخاب کردم

و دويدم

کودک که به آغوشم رسيد

صدايی شنيدم

شبيه غرش رعد

به زمين افتادم

و کودک خنديد

برای آخرين بار

به آسمان نگريستم

آسمان هنوز هم آبی بود.

 بياييد همه با کمک هم درد و رنج زلزله زدگان را بکاهيم

/ 2 نظر / 2 بازدید
zdfgzdxfg

با سلام. منتظر نوشته های بعدی شما هستيم. موفق باشيد.

اسما،

چه شبی بود!اولش باورم نمیشد که پایین شبکه خبر نوشته شده کرمان/بم!