يک عکس ... يک سوال

ببین عکاس چه کرده ... p:

حدس می زنی اينجا کجاست؟

/ 15 نظر / 2 بازدید
نمایش نظرات قبلی
مريم

زمين خدا...!!!!! درست گفتم ؟

ساحل

چی شد پس؟آدرس خواستی دادم.تلفن خواستم مردی؟ ديدی حالا درست شناخته بودمت

آقای ديوانه

اينا چرا دارن منو غيرتی می کنن؟!!! شيطونه ميگه برم باز سراغ آرتور!...چه می دونم!‌شايد هم منتانلی!... بابت امروز شرمنده که توی زحمت افتادی...

...

اينجا يه راهه.... بايد رفت و ديد.......

سايه

ساحل جان!!! دست شما درد نکنه .... يه بار ديگه ...............................

...

... ح د ب ی ن ه ا ی ت

آزی

من بودم پايينی

آقای ديوانه

اساسی به اين آهنگت احتياج دارم...يا اصلا يه جايی که بشه گريه کرد...داره سر ريز ميشه...پره پر! متلاطم!...اين تانکر ها رو ديدی؟! همونا که توشن آب می ريزن!...توشون يه ديواره های فلزی هست که لط آب رو می گيره! آخه لط آب خيلی سنگينه!...ولی اينجا هيچی نيست!...هيچ چيزی از فلز نيست...امير!...کاش بشه زودتر بريم!...دارم کم ميارم!...خيلی کم!...

آقای ديوانه

راستی! تبريک!...ماشين عروس!...قصاب! گارسون! اسفند دود کن! خواستی من در خدمتم!

آقای ديوانه

اينجا داره می خونه...: يه شب عاشقونه برات گريه کردم تو هرگز نديدی به لب آه سردم... دلم پيشه هيچ کس گير نيست... هيچ کس!...مثل همون سوسکه که بهش حشره کش زدی داره دوره خودش می چرخه...مثل برگی در باد...آخرش...خدا به خير کنه!...