2 سال!!!

آفتاب اگه خیلی تند و تیز هم باشه ... باز هم دو سال بیشتر طول میکشه ... تا همهء آب یه استخری که از نصف بیشتر آب داره ... بخار بشه ... چه برسه به....

/ 7 نظر / 2 بازدید

برعکس قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود هم صدق می کنه ......[نیشخند]

سایه

[خجالت] آه ات منو گرفت .... یادم رفت اسمم و بنویسم ..... این پایینی من بیدم ....[چشمک]

اسما،

... . . ... ... . . ...... . . .. .... ........ .... .. .هووم.

اسما،

یه وقتایی یه حرفایی میزنی هیچی نمیفهمم ازش..نمیدونم چی پشت حرفته..چند تا حدس می مونه واسم که هیچکدومو انتخاب هم نمیکنم..اما..اما..یه جای دلم بد درد میگیره با حرفت..مثل الان.

رها

...چه برسه به دریا!