یکشنبه ٤ اردیبهشت ۱۳۸٤

يک راه ... هزار راه

یه راه كوهستانی
یه برف سنگین
توی یه زمستون سرد
كنار یه درخت خشكیده
یه آدم خسته
یه دل یخ زده
و هزار راه نرفته

آیا فقط یك راه؟؟؟

*******

جـانا  بـه غریبستـان  چندیـن به چـه می مانـی
                                                              بازآ  تـو  ازیـن غربـت   تـا  چنـد  پـریشانـی
صـد  نامـه  فرستـادم    صـد  راه  نشـان  دادم
                                                              یـا راه نمـی دانـی   یـا نـامـه نمی خـوانـی
گر نامـه  نمی خوانـی   خود  نامـه تـو را خوانـد
                                                              ور  راه  نمـی دانـی   در  پـنـجـه  ره دانـی
بـازآ  كه  در آن  محـبس   قـدر  تـو نـدانـد كـس
                                                              با سنگ دلان منشین  چون گوهر این كانی
ای از دل وجان رسته دست‌از دل وجان شسته
                                                              از دام جهــان جستــه بــازآ كــه ز بــازانـی
هـم آبی و هم جویـی   هـم آب  همـی  جویـی
                                                             هم شیر و هم آهویی   هم بهتـر از ایشانـی
چندست ز تو تـا جـان    تـو  طرفه تری  یـا جـان
                                                             آمیـخـتـه‌ای  بـا  جـان    یـا  پـرتـو  جـانـانـی
نـور  قمـری  در شـب   قنـد و شكـری  در  لـب   
                                                             یـا رب  چـه كسـی  یـارب   اعجوبـه ربـانـی
هر دم  ز تو زیـب و فر  از  ما  دل و جـان و سـر
                                                             بـازار چنین خوشتر   خوش بدهی و بستانی
از عشق تو  جـان بردن   وز ما  چو شكـر مردن
                                                             زهـر از كف تو خوردن   سـرچشمـه حیوانی

مولوی - غزليات شمس


دست نوشته ای از « امیر »

پيامها ..

خانه
آرشیو
صندوق پستیكمی شعـور
دنیای منسایه رز
شاهزاده كوچولو

دوستان

سایه رز
شاهزاده كوچولو
بهترین آرزوهای من
نامه های من به خدا
خیالات واقعی
سكوت محكوم
من یلدا رو دوست دارم
هلال ناتمام

فانوس دریایی
نور سیاه
دختر بارانی

خواب زمستانی
نارنجی
مهرآئین
آرام چون برف زمستان
رها
بغض ناتمام
رهگذر باد
مرا اینگونه باور کن
مرغ قاف

یک قلب می تپد
از خاموشی تا فراموشی
مبینا
دختر سكوت
امانیسم

حرفهای ننه سرما
پاییز یعنی چيزی شبیه من

Persianblog
Persiangig