پنجشنبه ٢٢ بهمن ۱۳۸۳

سرمای تنهايی...

 

چند روزی بود كه برف یكسره باریده بود. نزدیك غروب بود كه ابرها رفتند.
از بس به خاطر سرما توی لانه مانده بودم، بالهایم خشك شده بود. هر چند هوا داشت تاریك می شد ولی عشق پرواز نگذاشت تا صبح منتظر بمانم.
خودم را به دهانه لانه رساندم و نگاهی به اطراف انداختم. سرخی غروب و سفیدی زمین تركیب رنگ زیبایی درست كرده بود.
نفس عمیقی كشیدم و بالهایم را حركت دادم. با چند بار تكان آماده شدم و پریدم.

وای!... چقدر دلم برای پرواز تنگ شده بود. به همه جا سر زدم.
      از بالای دریاچه كه یخ بسته بود.
      از جلوی كلبه جنگلبان كه دود سفیدی از دودكش آن خارج می شد.
      از نزدیك لانه گرگها كه داشتند خودشان را برای شكار شبانه آماده می كردند.
      از كنار درختی كه سنجابی گریان نشسته بود و بچه های گرسنه اش داشتند از او طلب غذا می كردند.
      ....

هوا تاریك شده بود و دیگر نمی توانستم به خوبی جلویم را ببینم. بالای كاج بلندی نشستم. هنوز تكه ابرهایی در هوا جا مانده بودند. از خورشید دیگر اثری نبود. تا به حال شب بیرون نیامده بودم.
باد سردی شروع به وزیدن كرد. خودم را توی پرهایم جمع كردم ولی احساس تنهایی نگذاشت گرمایی حس كنم. سالها بود كه توی این جنگل زندگی می كردم ولی هنوز نتوانسته بودم دوست خوبی پیدا كنم.
غم عجیبی به دلم نشست. از آن بالا به زمین خیره شدم. یاد تصویرم روی یخهای دریاچه افتادم؛ گنجشكی كه تنها پرواز می كرد...اشكی از گوشه چشمم به پایین غلطید. هنوز اشكم به زمین نرسیده بود كه نور و گرمای دلنشینی در پشت خود احساس كردم. برگشتم و به پشت سرم نگاهی انداختم.

خدای من!...
این نور و گرما از ماه بود. چقدر دوست داشتنی زیبایی خود را به همه جا می افشاند. من دوست خودم را پیدا كرده بودم.
ماه ... آری ... ماهك زیبای شب.


 


دست نوشته ای از « امیر »

پيامها ..

خانه
آرشیو
صندوق پستیكمی شعـور
دنیای منسایه رز
شاهزاده كوچولو

دوستان

سایه رز
شاهزاده كوچولو
بهترین آرزوهای من
نامه های من به خدا
خیالات واقعی
سكوت محكوم
من یلدا رو دوست دارم
هلال ناتمام

فانوس دریایی
نور سیاه
دختر بارانی

خواب زمستانی
نارنجی
مهرآئین
آرام چون برف زمستان
رها
بغض ناتمام
رهگذر باد
مرا اینگونه باور کن
مرغ قاف

یک قلب می تپد
از خاموشی تا فراموشی
مبینا
دختر سكوت
امانیسم

حرفهای ننه سرما
پاییز یعنی چيزی شبیه من

Persianblog
Persiangig