چهارشنبه ۳٠ دی ۱۳۸۳

دلواپسم ....

دلواپسم..................................

از هياهويی که می آيد ز دور

                          از وقوع واقعه وقت عبور

ازفراموشی خواب سايه ها

                           از غم رويا و قفل ديده ها

از کمين انتقام پشت سر

                           از هجوم ناله با سوز جگر

      از نهيب مانده در بغض سکوت

                            از نبود ذکر حق وقت قنوت

از سقوط نا اميد بسته پر

                           از تلاش بی سرانجام دگر

از فرار اشک ديده٬ يار دل

                           از هويدا گشتن اسرار دل

از هويدا گشتن اسرار دل

*********

برف باريد ... باريد ... باريد

            همه جا شد سفيد ... سفيد ... سفيد

                                 کودکی خنديد ... خنديد ... خنديد

                                                     ولی من .....................يخ زدم


دست نوشته ای از « امیر »

پيامها ..

خانه
آرشیو
صندوق پستیكمی شعـور
دنیای منسایه رز
شاهزاده كوچولو

دوستان

سایه رز
شاهزاده كوچولو
بهترین آرزوهای من
نامه های من به خدا
خیالات واقعی
سكوت محكوم
من یلدا رو دوست دارم
هلال ناتمام

فانوس دریایی
نور سیاه
دختر بارانی

خواب زمستانی
نارنجی
مهرآئین
آرام چون برف زمستان
رها
بغض ناتمام
رهگذر باد
مرا اینگونه باور کن
مرغ قاف

یک قلب می تپد
از خاموشی تا فراموشی
مبینا
دختر سكوت
امانیسم

حرفهای ننه سرما
پاییز یعنی چيزی شبیه من

Persianblog
Persiangig