شنبه ۳ امرداد ۱۳۸۳

ای دوست

میگی:  انگار چند وقته که پای اومدن به خونه ما رو نداری.

          میگم:  به پا تا وقتی به جایی بند نشده، میشه گفت پا.

میگی:  یه رازی هست که تو داری از من پنهون می کنی.

          میگم:  به راز تا وقتی به کسی گفته نشده، میشه گفت راز.

میگی:  توی دلت یه چیزی هست.

          میگم:  به دل تا وقتی به کسی داده نشده، میشه گفت دل.

میگی:  شنيدم چند وقته چیزی از گلوت پایین نرفته.

          میگم:  به گلو تا وقتی به جایی گیر نکرده، میشه گفت گلو.

میگی:  ...

          میگم:  ...

************

مرا گویی که چونی؟ چونم ای دوست

                                              جگـر پـر درد و دل پـر خونـم ای دوست

حـدیـث عـاشـقـی بـر مـن روا کـن

                                              تو لیلی شو که من مجنونم ای دوست


دست نوشته ای از « امیر »

پيامها ..

خانه
آرشیو
صندوق پستیكمی شعـور
دنیای منسایه رز
شاهزاده كوچولو

دوستان

سایه رز
شاهزاده كوچولو
بهترین آرزوهای من
نامه های من به خدا
خیالات واقعی
سكوت محكوم
من یلدا رو دوست دارم
هلال ناتمام

فانوس دریایی
نور سیاه
دختر بارانی

خواب زمستانی
نارنجی
مهرآئین
آرام چون برف زمستان
رها
بغض ناتمام
رهگذر باد
مرا اینگونه باور کن
مرغ قاف

یک قلب می تپد
از خاموشی تا فراموشی
مبینا
دختر سكوت
امانیسم

حرفهای ننه سرما
پاییز یعنی چيزی شبیه من

Persianblog
Persiangig