چهارشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۸۳

تفاوت از زمين تا آسمان است

نمی دانم تا به حال گناه نکرده گردنتان انداخته اند يا نه؟

چند وقتيست که اين بلا سر من آمده. البته به خاطر اعتقاداتم اصلا از کسی که اين تهمت را به من زده دلگير نشده ام و فقط از خدا می خواهم که خانواده او را از شرش در امان نگه دارد و مخصوصا فرزند کوچکش که هنوز پاک پاک است.

هر گاه به ياد آخرين جملات مسيح هنگام به صليب کشيدنش می افتم فرق بين منش پيامبران و منش مردم عادی را بيشتر درک می کنم. او می گفت:

(( خدايا! آنها را ببخش. آنها نمی فهمند که چه می کنند. خدايا آنها را ببخش. ))

و يا زمانيکه به اين می انديشم که حضرت علی با اينکه دستش را بستند و او را به زور به مسجد بردند تا بيعت بگيرند و همسرش را مجروح ساختند که منجر به شهادت ايشان شد، باز هم لحظه ای به انتقام فکر نکردند. و اين است فرق بين اولياء و عوام.


دست نوشته ای از « امیر »

پيامها ..

خانه
آرشیو
صندوق پستیكمی شعـور
دنیای منسایه رز
شاهزاده كوچولو

دوستان

سایه رز
شاهزاده كوچولو
بهترین آرزوهای من
نامه های من به خدا
خیالات واقعی
سكوت محكوم
من یلدا رو دوست دارم
هلال ناتمام

فانوس دریایی
نور سیاه
دختر بارانی

خواب زمستانی
نارنجی
مهرآئین
آرام چون برف زمستان
رها
بغض ناتمام
رهگذر باد
مرا اینگونه باور کن
مرغ قاف

یک قلب می تپد
از خاموشی تا فراموشی
مبینا
دختر سكوت
امانیسم

حرفهای ننه سرما
پاییز یعنی چيزی شبیه من

Persianblog
Persiangig