شنبه ٩ خرداد ۱۳۸۳

پيام الهی

خدايا ...

هستی مان را از نيستی آفريدی و با روح خود به آن ابديت دادی.

پس ما بايد فرمانبردار تو باشيم تا ابديت.

امروز زمين را زير گامهايمان لرزاندی و به ظالمان گفتی: امروز زمين را اندکی لرزاندم تا وحشت وجودتان را فراگيرد و به ياد آريد فردايی را که زمين و زمانتان تکان خواهد خورد و آن روز ديگر پست و مقام و قدرت و ثروت معنايی ندارند. آن روز روزيست که به حساب شما خواهم رسيد.


دست نوشته ای از « امیر »

پيامها ..

خانه
آرشیو
صندوق پستیكمی شعـور
دنیای منسایه رز
شاهزاده كوچولو

دوستان

سایه رز
شاهزاده كوچولو
بهترین آرزوهای من
نامه های من به خدا
خیالات واقعی
سكوت محكوم
من یلدا رو دوست دارم
هلال ناتمام

فانوس دریایی
نور سیاه
دختر بارانی

خواب زمستانی
نارنجی
مهرآئین
آرام چون برف زمستان
رها
بغض ناتمام
رهگذر باد
مرا اینگونه باور کن
مرغ قاف

یک قلب می تپد
از خاموشی تا فراموشی
مبینا
دختر سكوت
امانیسم

حرفهای ننه سرما
پاییز یعنی چيزی شبیه من

Persianblog
Persiangig