دوشنبه ٤ خرداد ۱۳۸۳

لطائف الطوائف ۲

یکی دیگر از صنایع شعری صنعت تبیین است. یعنی شاعر الفاظ مبهمی به کار ببرد که هر یک نیازمند تفسیری باشد و در بیت یا مصراع دیگری این کلمات را تفسیر کند. همانند شعر زیر:
حال و مال و سال و فال و اصل و نسل و تخت و بخت
                                                         بر مرادت باد هر هشت ای امان روزگار

حال نیکو ، مال وافر ، سال فرخ ، فال سعد
                                           اصل ثابت ، نسل باقی ، تخت عالی ، بخت یار


دست نوشته ای از « امیر »

پيامها ..

خانه
آرشیو
صندوق پستیكمی شعـور
دنیای منسایه رز
شاهزاده كوچولو

دوستان

سایه رز
شاهزاده كوچولو
بهترین آرزوهای من
نامه های من به خدا
خیالات واقعی
سكوت محكوم
من یلدا رو دوست دارم
هلال ناتمام

فانوس دریایی
نور سیاه
دختر بارانی

خواب زمستانی
نارنجی
مهرآئین
آرام چون برف زمستان
رها
بغض ناتمام
رهگذر باد
مرا اینگونه باور کن
مرغ قاف

یک قلب می تپد
از خاموشی تا فراموشی
مبینا
دختر سكوت
امانیسم

حرفهای ننه سرما
پاییز یعنی چيزی شبیه من

Persianblog
Persiangig